FONDURI STRUCTURALE

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnica a potentialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala(FEADR) si constituie un suport informative pentru întocmirea proiectului.

Ghidul Solicitantului prezinta regulile pentru, întocmirea si depunerea proiectului de investitii, documentele, avizele si acordurile pe care trebuie sa le prezentati, modelul Cererii de Finantare, al Studiului de Fezabilitate si al Memoriului justificativ, ale Contractului de Finantare, precum si alte informatii utile.

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” se încadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiectiv cresterea competitivitatii sectorului agricol prin utilizarea mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si îndeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.
Fondurile structurale sunt accesibile din anul 2008 si pana in anul 2013, aceste fonduri au o valoare totala de 1.840.962.042 Euro.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole.

LA CEREREA CLIENTULUI PUTEM OFERII CONSULTANTA SI INDRUMAREA NECESARA INTOCMIRII PROIECTULUI DE INVESTITII.

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.
Fondurile structurale sunt accesibile din anul 2008 si pana in anul 2013, aceste fonduri au o valoare totala de 1.840.962.042 Euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole.

LA CEREREA CLIENTULUI PUTEM OFERII CONSULTANTA SI INDRUMAREA NECESARA INTOCMIRII PROIECTULUI DE INVESTITII.

IMPRUMUTURI

De asemenea cand clientul doreste sa colaboreze cu o institutie bancara pentru achizitionarea de utilaje in vederea imbunatatirii dotarii tehnice, ii putem oferii consultanta pentru intocmirea in conditii optime a proiectului de investitii pentru obtinerea creditului bancar.

Suntem deschisi cooperari cu orice instituie bancara intocmai facilitarii si sustinerii potentialului client.

LEASING

Contractele de leasing reprezinta o modalitate din ce in ce mai solicitata in prezent pentru obtinerea de imobilizari corporale. In aceasta varianta, valoarea de intrare a activului in contabilitatea locatarului (beneficiarului) depinde de tipul de contract si trebuie sa ia in considerare urmatoarele aspecte:
– valoarea reziduala si taxele vamale aferente (daca locatorul este nerezident), in contractele de leasing operational; inregistrarea intrarii activului se face la data transferului de proprietate stipulata in contract
– minimul dintre valoarea justa sau valoarea actualizata a platilor minime de leasing in contractele de leasing, momentul recunoasterii activului in contabilitatea locatarului se face din momentul inceperii utilizarii.