FONDURI STRUCTURALE

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie un suport informativ pentru întocmirea proiectului.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru, întocmirea și depunerea proiectului de investiții, documentele, avizele și acordurile pe care trebuie să le prezentați, modelul Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate și al Memoriului justificativ, ale Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile.

Măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic” și are ca obiectiv creșterea competitivității sectorului agricol prin utilizarea mai bună a resurselor umane și a factorilor de producție și îndeplinirea standardelor naționale și a standardelor comunitare.

Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
Fondurile structurale sunt accesibile din anul 2008 și până în anul 2013, aceste fonduri au o valoare totală de 1.840.962.042 Euro.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiți conform ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activități agricole.

LA CEREREA CLIENTULUI PUTEM OFERII CONSULTANȚĂ ȘI ÎNDRUMAREA NECESARĂ ÎNTOCMIRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII.

Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
Fondurile structurale sunt accesibile din anul 2008 și până în anul 2013, aceste fonduri au o valoare totală de 1.840.962.042 Euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiți conform ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activități agricole.

LA CEREREA CLIENTULUI PUTEM OFERII CONSULTANȚĂ ȘI ÎNDRUMAREA NECESARĂ ÎNTOCMIRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII.

ÎMPRUMUTURI

De asemenea când clientul dorește să colaboreze cu o instituție bancară pentru achiziționarea de utilaje în vederea îmbunătățirii dotării tehnice, îi putem oferii consultanță pentru întocmirea în condiții optime a proiectului de investiții pentru obținerea creditului bancar.

Suntem deschiși cooperări cu orice instituție bancară întocmai facilitării și susținerii potențialului client.

LEASING

Contractele de leasing reprezintă o modalitate din ce în ce mai solicitată în prezent pentru obținerea de imobilizări corporale. În această variantă, valoarea de intrare a activului în contabilitatea locatarului (beneficiarului) depinde de tipul de contract și trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:
– valoarea reziduală și taxele vamale aferente (dacă locatarul este nerezident), în contractele de leasing operațional; înregistrarea intrării activului se face la data transferului de proprietate stipulată în contract
– minimul dintre valoarea justă sau valoarea actualizată a plăților minime de leasing în contractele de leasing, momentul recunoașterii activului în contabilitatea locatarului se face din momentul începerii utilizării.